Hoe

De transformatie is op maat gemaakt en teamwork. Afgestemd op de behoefte van de organisatie. In welke fase verkeerd de organisatie? Willen we van start-up naar scale-up, of naar grown – up? Of zijn we een volwassen organisatie die meer afgestemd wil worden op de buitenwereld?

Stappen:

Stap 0:

De situatie

Wat is de reden dat er een transformatie zal moeten plaatsvinden? Zowel bij een interne als een externe reden volgen we dezelfde aanpak om ervoor te zorgen dat het fundament waarop we bouwen klopt. We omschrijven samen een gedeelde visie over de noodzaak van de transformatie.

Stap 1:

Bewustwording

Challenge the status quo of your organization.

We starten altijd bij de purpose van de organisatie. Lichten deze door in relatie tot de ontwikkelingen in de buitenwereld. Output hiervan kan zijn dat de purpose nog steeds relevant is of dat de purpose niet meer relevant is en dus moet worden herzien.

Stap 2:

Beweging

Is de vertaling van de purpose in missie, business concept en organisatie concept nog synchroon of is het noodzakelijk om hier ook aanpassingen in te maken?

Stap 3:

Verbinding

Begrijpen alle mensen in de organisatie de purpose , zijn ze hiermee verbonden en worden ze er door geïnspireerd?

De transformatie is een gestructureerd , holistisch proces en kent verschillende stappen die parallel lopen aan de huidige operatie en stap voor stap ingevoerd worden in de operatie. Communicatie, in welke vorm dan ook, is een van de pijlers binnen het transformatie proces. De communicatie zal zo transparant mogelijk plaatsvinden om ruis en verwarring te voorkomen. Iedereen zal voelen ‘we are in this together’. Doel is om een groeicultuur te ontwikkelen waarin het potentieel van de organisatie steeds meer naar boven komt. Kenmerken van het proces: gestructureerd, resultaatgericht, helder en inspirerend.

Mijn rol

Mijn rol is die van onafhankelijk transformation director , de regisseur van het transformatie proces. Transformatie is teamwork. Samen met de eindverantwoordelijken geven we vorm en voeren we uit. De fundering van de transformatie wordt gelegd en gedragen door de eindverantwoordelijken (directie/management team). Daar waar nodig worden externe specialisten betrokken bij de ontwikkelingen. Door mijn onafhankelijkheid ben ik in staat om de juiste specialist voor de uitdaging in te huren.